Książka Poli Dwurnik „Dziewczyna na płótnie”, fot. Krzysztof Morcinek