Ekologia

Mobilne Centrum Edukacji Ekologicznej

To ciekawy projekt, którego pomysłodawcą jest Fundacja ARKA. Działa i jeździ po Polsce od 2012 roku. Czym jest Mobilne Centrum Edukacji Ekologicznej? To nic innego jak klasa, a właściwie pracownia lekcyjna na kółkach. Pracownia, bo wszystkiego można tu osobiście doświadczyć, dotknąć, wszystko wypróbować. Do tej pory z Mobilnego Centrum Edukacji Ekologicznej skorzystało ponad 5000 dzieci!
Mobilne Centrum Edukacji Ekologicznej to samochód – bus wyposażony w wiatraki, moduły fotowoltaiczne i symulacje komputerowe, sprzęt do zabaw plenerowych, gier i pokazów. Wszystko po to, aby poprzez zabawę i doświadczenie pokazać możliwości działań służących ochronie naszego środowiska. Zaletą MCEE jest możliwość dotarcia nim do najdalszych zakątków naszego kraju, tam gdzie edukacja ekologiczna jest najmocniej zaniedbana.
MCEE pomyślane jest tak, aby animatorzy mogli prowadzić zajęcia zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. To przeszkolona kadra aktywnych działaczy ekologicznych, którym dobro środowiska, a co za tym idzie – szerzenie edukacji ekologicznej, mocno leży na sercu. Zajęcia mogą odbywać się w dowolnym miejscu: na boisku szkolnym, rynku, placu, w parku. A co najważniejsze, słuchacze czy uczniowie nie ponoszą dodatkowych kosztów związanych z podróżą. MCEE przyjeżdża na wskazane miejsce.
Mobilne Centrum Edukacji Ekologicznej jest na europejskim poziomie! Współpracuje z AGUMweltmobile – stowarzyszeniem zrzeszającym mobilne centra edukacji ekologicznej w wielu krajach.
Mobilne Centrum Edukacji Ekologicznej to, w zależności od potrzeb organizatora lub wydarzenia, na które jest zapraszane:
– pracownia komputerowa napędzana zieloną energią;
– układanie wielkoformatowych puzzli na temat chronionych gatunków roślin i zwierząt – w czasie zabawy dzieci dowiadują się o ochronie gatunkowej i jej rodzajach, bioróżnorodności roślin i zwierząt, typach obszarów chronionych, w tym o Sieci Natura 2000);
– gra Eko-Memory utrwalająca wiadomości o chronionych gatunkach roślin i zwierząt;
– gra planszowa, podczas której uczniowie jak pionki pokonują drogę do mety, odpowiadając na pytania dotyczące ochrony przyrody;
– logiczno-zręcznościowa gra komputerowa „Zielony Śląsk”, która uwrażliwia na zagrożenia ekologiczne charakterystyczne dla województwa śląskiego.
Mobilne Centrum Edukacji Ekologicznej powstało dzięki Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Śląskiego „Realna odpowiedź na realne potrzeby” – projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 

 

 

 

 

 

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach