Main Okoliczności

Mokate z kobietami

„Gdyby zamiast Lehman Brothers istniał bank Lehman Sisters, nie mielibyśmy dziś na świecie tego bałaganu” – stwierdziła niegdyś była komisarz UE ds. sprawiedliwości Viviane Reding. Obecnie rola kobiet w biznesie jest coraz większa, lecz nie zmienia to faktu, iż w dalszym ciągu młode adeptki napotykają sporo przeszkód na drodze do stabilnej pracy czy własnej firmy.
W ostatnich latach powstało w Polsce wiele organizacji, których celem jest pomoc młodym ludziom, a w szczególności młodym kobietom, na początku swej biznesowej drogi. Wiele z nich wspiera Pani Sylwia Mokrysz z zarządu Mokate, znanego polskiego producenta herbat, kaw i produktów dla przemysłu spożywczego. Zasiada między innymi w kapitule programu „Debiutantki” oraz „Perły Podbeskidzia” – promującego wyjątkowe kobiety z Podbeskidzia.
– Nasze laureatki działają w różnych dziedzinach – społecznych, kulturalnych, sportowych. Pokazują, że siłą kobiet jest działanie. I nie chodzi tu o spektakularne i głośne sukcesy. Znacznie ważniejsza jest ta zwykła praca, którą wykonuje się na co dzień. (…) Nie można zapominać także, że nasze panie kariery zawodowe łączą zarówno z życiem rodzinnym i aktywnością społeczną. Pokazują, że w nas kobietach drzemie ogromna energia. I że warto ją obudzić. – stwierdziła Sylwia Mokrysz w trakcie kongresu, na którym wręczano te ostatnie nagrody.
Jako członkini „Polskiej Sieci Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet” Sylwia Mokrysz bierze udział w ogólnościatowym projekcie „Million Women Mentors”. To międzynarodowy projekt, który służyć ma rozwojowi kobiet na całym świecie. Skupia się na naukach ścisłych – technologii, inżynierii i matematyce, w skrócie STEM (Science, Technology, Engineering, Math). W gronie mentorów – osób, które chcą dzielić się własną wiedzą, są zarówno naukowcy, jak i przedstawiciele biznesu czy polityki.
– Jest to niezwykle wartościowa inicjatywa. Budowanie globalnej sieci mentorów, dzielących się swoją wiedzą jest równie fascynujące, jak sama możliwość skorzystania z tak ogromnej bazy wiedzy – podkreśla Sylwia Mokrysz.
W listopadzie br. pani Sylwia Mokrysz reprezentowała nasz kraj na uroczystościach związanych z obchodami Dnia Przedsiębiorczości Kobiet (Women’s Entrepreneurship Day – WED) – jako Ambasadorka WED w Polsce. Plenarna konferencja oraz spotkanie „Panels and Pioneer Award Luncheon” odbyły się w nowojorskiej siedzibie ONZ. Oprócz przedstawicielek 144 krajów w obchodach WED uczestniczyli licznie szefowie organizacji międzynarodowych, wyżsi urzędnicy i ambasadorowie przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, inwestorzy i filantropi oraz celebryci z całego świata.
Obchodom dwudniowych uroczystości „Women’s Entrepreneurship Day” towarzyszyło zainteresowanie najważniejszych światowych mediów. Pani Sylwia Mokrysz w szeregu wypowiedzi dla dziennikarzy podkreślała znaczący wzrost udziału kobiet w życiu gospodarczym Polski oraz zwracała uwagę na szczególną rolę firm rodzinnych, podając za przykład Grupę Mokate.