Ekologia Main

Będą walczyć ze smogiem

Tekst i foto: 2B

Ponad 60 osób wzięło udział w piątkowym spotkaniu, dotyczącym utworzenia w Bielsku-Białej Koalicji Antysmogowej, której celem ma być działanie na rzecz poprawy jakości powietrza w mieście. Zainteresowanych tematem było tak wielu, że konieczna była zmiana miejsca z siedziby Rady Osiedla Bielsko Południe na aulę Wyższej Szkoły Administracji.

Spotkanie, choć zorganizowane przez Radę Osiedla Bielsko Południe i Niezależnych.BB zgromadziło przedstawicieli rożnych środowisk politycznych, organizacji społecznych, rad osiedli oraz mieszkańców. Diagnozę obecnej sytuacji w zakresie ochrony powietrza przedstawił Przewodniczący Rady Programowej Niezależnych.BB Janusz Okrzesik. Odwołał się między innymi do opublikowanego w dniu spotkania komunikatu Urzędu Miejskiego w tej sprawie, w którym czytamy: Bielsko-Biała jako miasto tranzytowe, przemysłowe, o rozproszonym budownictwie na peryferiach, położone u podnóża gór i na osi Żywiec-Pszczyna realizuje projekty ochrony klimatu, które o 12% zmniejszyły w ciągu ostatnich czterech lat zanieczyszczenie. Miasto prowadzi działania na rzecz poprawy jakości powietrza. Można je podzielić na dwa rodzaje: – techniczne – bezpośrednie ograniczanie emisji poprzez nadzorowanie produkcji energii i jej użytkowania, np. modernizacja elektrociepłowni EC1, modernizacja obiektów komunalnych, w tym także w zakresie efektywności energetycznej i wdrażania odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz organizacyjne – projekty dydaktyczne i informacyjne realizowane wśród społeczności lokalnej, np. projekt „ENGAGE”, „Bielsko-Biała chroni klimat”, Dni Energii, „EURONET 50/50” i wiele innych.

Dobrymi doświadczeniami w zakresie działań samorządu oraz mieszkańców na rzecz ochrony środowiska podzieliła się z bielszczanami Magdalena Kozłowska z Krakowskiego Alarmu Smogowego. Kraków to jedno z miast, w którym prowadzone są od kilku lat wspólne działania samorządu i organizacji pozarządowych na rzecz poprawy jakości środowiska. Interesującymi spostrzeżeniami i doświadczeniami podzielił się Marceli Wójcik, przedstawiciel Rady Osiedla Wapienica, która realizuje program informacji mieszkańców o możliwościach bardziej ekologicznego spalania w przydomowych kotłowniach.

Efektem spotkania było powołanie Koalicji Antysmogowej, w której skład weszło 45 osób. Celem działania koalicji jest zaangażowanie samorządu lokalnego, nacisk na samorząd wojewódzki oraz akcje edukacyjne wśród mieszkańców. Koordynatorem działań koalicji została Joanna Kostecka-Wal, przewodnicząca Rady Osiedla Bielsko Południe. Jako jedne z pierwszych działań ma być udział w konsultacjach społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw oraz przygotowanie – wraz z radnymi Bielska-Białej – projektu uchwały Rady Miejskiej o zintensyfikowaniu działań na rzecz czystego powietrza.

Pierwsze spotkanie Koalicji Antysmogowej zaplanowane jest na 25 stycznia 2017 roku. W tym samym dniu w bielskim Ratuszu odbędzie się spotkanie Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, której jednym z punktów obrad ma być zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Programu ochrony środowiska w mieście Bielsku-Białej na lata 2017-2020. Projekt uchwały dostępny jest tutaj: http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2017/druk_486.pdf