Main Polecamy

Murale Bielska-Białej − przewodnik turystyczny i spotkanie

„Bielsko-Biała. Murale” − to tytuł pierwszego przewodnika opisującego murale, które powstały w Bielsku-Białej dzięki projektom Fundacji Galerii Bielskiej, Galerii Bielskiej BWA i Urzędu Miejskiego. Spotkanie promujące przewodnik będzie okazją do rozmowy na temat streetartu, w której wezmą udział artyści, przedstawiciele władz miasta, osoby odpowiedzialne za realizację miejskich projektów streetartowych i wspierających ich powstanie. Spotkanie pod hasłem „Gdy na ulicy rządzi sztuka” będzie 25 stycznia, o godz. 18.00 w Klubokawiarni „Aquarium” w Galerii Bielskiej BWA.

Przewodnik „Bielsko-Biała. Murale” jest podręczną, ponad 40−stronnicową książeczką, prezentującą 18 murali zrealizowanych w Bielsku-Białej w latach 2008−2016. Znajdują się one na budynkach w centrum miasta, więc wszystkie można obejrzeć w czasie 2−3-godzinnego spaceru.

Bielskie murale usytuowane są na prywatnych kamienicach, wieżowcu, budynkach użyteczności publicznej oraz na murach, czy ścianie oporowej przy ul. Partyzantów.

− Wszystkie projekty nie są incydentalną akcją artystyczną, lecz zyskały akceptację konserwatora zabytków i miejskiego plastyka. Zostały zaplanowane, wkomponowane w przestrzeń wokół ściany, na której się znajdują. Odwołują się do symboli i skojarzeń związanych z kulturą miasta i regionu – mówi Justyna Łabądź, autorka tekstu przewodnika.

Można na nich zobaczyćm.in. pasterza niosącego owcę, surrealistyczny wizerunek sowy, gigantyczną koronkę; tramwaje, które kursowały po mieście w latach 1895–1971; maszyny wykorzystywane w przemyśle włókienniczym, z którego słynęło Bielsko-Biała, czy detale architektoniczne, jak… żaby we frakach, zdobiące wejście do secesyjnej kamienicy „Pod żabami” w centrum miasta.

We  wstępie do przewodnika, Agata Smalcerz − dyrektor Galerii Bielskiej BWA zwraca uwagę, że pierwszy bielski mural − „Primavera“ namalował Dariusz Gierdal w 1996 roku. Malowidło nie przetrwało, zostało zakryte graffiti. W Bielsku-Białej nie ma już  także niegdyś głośnych murali najsłynniejszych polskich malarzy współczesnych − Wilhelma Sasnala na elewacji Galerii Bielskiej BWA i Leona Tarasewicza na ścianie centrum handlowego „Gemini”.

Wśród 10 autorek i 14 autorów murali są absolwenci  uczelni artystycznych, jak Karolina Zdunek, Małgorzata Rozenau, Mariusz Waras, Jacek Grabowski,  czy Natalia Rak. Autorami bielskich murali są również streetartowcy, jak Artur Bosowski  „Turbos“,  Marcin „Malik“ Malicki, czy Dariusz Paczkowski.

Prace prezentowane w przewodniku  „Bielsko-Biała. Murale” powstały w ramach różnych projektów, m.in. „oBBraz  miasta” − trzykrotnie realizowanego  przez Galerię Bielską BWA przy współpracy z Fundacją Galerii Bielskiej i Urzędem Miasta w Bielsku-Białej. Efektem międzynarodowych rezydencji artystycznych „Beyond Time/Poza czasem“ organizowanych przez Galerię Bielską BWA, a także dzięki współpracy Bielska-Białej z miastami partnerskimi autorami murali są również twórcy z USA, Włoch i Hiszpanii.

Przewodnik „Bielsko-Biała. Murale” jest bezpłatny. Można otrzymać go w Galerii Bielskiej BWA i w Punkcie Informacji Turystycznej w Bielsku-Białej. Wydawnictwo opracował zespół Galerii Bielskiej BWA: redakcja i tekst Justyna Łabądź, wstęp Agata Smalcerz, projekt graficzny Krzysztof Morcinek. Wydawca – Wydział Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Przewodnik jest  w językach polskim i angielskim.

* * *

Autorzy bielskich murali, którzy zapowiedzieli swój udział w spotkaniu „Gdy na ulicy rządzi sztuka” – 25 stycznia o godz. 18.00 w Klubokawiarni „Aquarium” w Galerii Bielskiej BWA to: Ilona Krieser, Izabela Ołdak, Małgorzata Razenau, Katarzyna „Katka” Dyga-Szymonowicz i Maciej „Kamer” Szymonowicz, Turbos,  Piotr Graff, Marcin „Malik” Malicki, Piotr Wisła, Dariusz Paczkowski.

Spotkanie jest otwarte dla publiczności.