Main Polecamy

Galeria Bielska BWA w pierwszej dziesiątce najlepszych polskich galerii sztuki

Galeria Bielska BWA w Bielsku-Białej znalazła się na 9. miejscu w rankingu polskich galerii i muzeów opublikowanym w Tygodniku „Polityka”. 

.

Ranking „Polityki” obejmuje muzea i galerie państwowe, samorządowe i prywatne.  Autor przeglądu, publicysta Piotr Sarzyński wyjaśnia, że głównym kryterium klasyfikacji jest działalność galerii, które „swymi wystawami najlepiej starają się przyciągnąć uwagę przeciętnego Kowalskiego, szanują widza, a relacja efektów do możliwości jest u nich najlepsza”.

.
Galeria Bielska BWA wraz z galeriami miejskimi w Tarnowie, Zielonej Górze i Opolu zajęła 9. miejsce w rankingu i została oceniona o trzy punkty wyżej w stosunku do pozycji w poprzednim zestawieniu z roku 2015. W uzasadnieniu werdyktu Piotr Sarzyński określa działalność czterech galerii, jako „szlachetną pracę u postaw” i „wytrwałe budowanie więzi między mieszkańcami a estetyką“.

.
O czterech galeriach ulokowanych ex aequo na 9. miejscu, autor rankingu mówi „Bracia Mniejsi”, nobilitując niejako wszystko to, co ciekawego dzieje się w mniejszych placówkach kultury. Jak widać, galerie miejskie w Bielsku-Białej, Tarnowie, Zielonej Górze i Opolu mogą zdystansować tak znane instytucje, jak m.in. Muzeum Współczesne we Wrocławiu, Galerię Arsenał w Poznaniu, czy Muzeum Narodowe w Krakowie.

.
Galeria Bielska BWA zajmuje wysokie miejsca w rankingu „Polityki” od chwili jego powstania w 1997 roku. Tygodnik publikuje przegląd co dwa, trzy lata.

.
Swój ranking działalności galerii za rok 2016 opublikował także „Artluk” – pismo prezentujące sztukę współczesną. Zestawienie powstało przy współpracy Redakcji „Artluka” z czołówką krytyków związanych z pismem. W kategorii „20 najciekawszych wystaw” Galeria Bielska BWA w Bielsku-Białej zdobyła czwarte miejsce za wystawę „POKAZ 4. Z Kolekcji Sztuki Galerii Bielskiej BWA”, której kuratorką była Agata Smalcerz, przy współpracy Krzysztofa Morcinka. W kategorii „20 najciekawszych instytucji” galeria otrzymała siódme miejsce za ciekawe wystawy.

.