Ekologia Main

Inauguracja nowego programu – Drzewa Zjednoczonej Europy

3 marca o godz. 11.00w ośrodku ARKI ul. Kosmiczna  15b o godz.11.00 w Bielsku-Białej Fundacja Ekologiczna ARKA startuje z międzynarodowym programem DRZEWA ZJEDNOCZONEJ EUROPY.

Podczas inauguracji zostanie posadzone w ogrodzie ARKI pierwsze Drzewo Zjednoczonej Europy. Fundacja Ekologiczna ARKA rozpoczyna nowy międzynarodowy program łączący tematykę ekologiczną z promocją idei integracji europejskiej.

Obecnie obserwujemy niepokojący nas trend, w którym podważana jest idea Zjednoczonej Europy.  Przewiduje się nawet nieuchronny rozpad Europy. Neguje się sens jest istnienia. Taka narracja dominuje w świadomości społecznej. Głos entuzjastów Zjednoczonej Europy jest słaby, albo nie ma go wcale.

Co interesujące łączy się ten proces z uporczywym negowaniem wypracowanych przez lata założeń różnorodnych polityk i strategii europejskich w zakresie ochrony środowiska, z polityką ochrony klimatu na czele.

Jeszcze żyje pokolenie, które pamięta i doświadczyło skutków podzielonej Europy, państw walczących w imię nienawistnych ideologii.

Zróbmy tyle, ile jako obywatele możemy, aby te historie nie powtórzyły się w Europie. Brońmy uniwersalnych wartości: integracji europejskiej, demokracji, wolności obywatelskiej,  ochrony środowiska.

Zjednoczona Europa znowu musi stać się światowym liderem w tych sprawach.

Mamy świadomość, iż jako niewielka organizacja ekologiczna, mamy ograniczone pole działania. Ale niech każdy robi tyle ile może. Nie bądźmy bezradni i obojętni.

W przygotowanym przez nas programie chcemy dosłownie „zakorzenić” ideę Zjednoczonej Europy. Rozpoczynamy ruch sadzenie Drzew Zjednoczonej Europy.  W marcu posadzimy pierwsze drzewa, a już w kwietniu uruchomimy portal, na którym będzie licznik posadzonych drzew. Sadzenie drzew będzie osią programu, a wokoło tej idei będziemy organizować liczne działania edukacyjne, mamy nadzieję w wielu europejskich miastach.

Szukamy partnerów i sponsorów programu Drzew Zjednoczonej Europy.

Zapraszamy do współpracy.

Wojciech Owczarz

Prezes Fundacji Ekologicznej ARKA

Informacje: w.owczarz@fundacjaarka.pl, 609 267 020

www.DrzewaZjednoczonejEuropy.pl