Main Okoliczności

700 artystów w konkursie i blisko 3 tys. prac !

Na 43. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2017 nadesłano 2.989 prac, autorstwa 700 artystów.

Pierwsze posiedzenie jury rozpocznie się w czwartek 1 czerwca. Podczas czterech dni obrad komisja konkursowa oceni obrazy nadesłane w wersji elektronicznej (łącznie 4.500 zdjęć) i zakwalifikuje artystów oraz ich prace do drugiego etapu konkursu. Informacja o decyzji jury zostanie ogłoszona na stronach internetowych: www.galeriabielska.pl oraz www.bielskajesien.pl w poniedziałek, 5 czerwca.

Drugie posiedzenie jury odbędzie się we wrześniu i wówczas – już na podstawie oryginałów prac – zostaną podjęte ostatecznie decyzje o tym, których artystów prace znajdą się na wystawie. Jury wybierze także laureatów nagród i wyróżnień regulaminowych. Werdykt zostanie ogłoszony oficjalnie podczas otwarcia biennale 9 listopada 2017 roku.

W jury Bielskiej Jesieni 2017 zasiądą:

Hanna Wróblewska – historyczka sztuki, krytyczka, kuratorka wystaw, dyrektor Zachęty Narodowej Galerii Sztuki

Jerzy Kosałka – artysta multimedialny, malarz, performer, twórca sztuki site-specific

Jerzy Truszkowski – malarz, performer, kurator, krytyk sztuki

Ryszard Ziarkiewicz – historyk sztuki, krytyk, kurator; założyciel, wydawca i redaktor naczelny „Magazynu Sztuki”

Agata Smalcerz – historyczka sztuki, krytyczka, kuratorka wystaw, dyrektor Galerii Bielskiej BWA.