Prezentacja grafik Agnieszki Nowińskiej – Zatrzymane w czasie