Main Okoliczności

Jesienne SPEKTAKLE BEZ BARIER w Teatrze Polskim

W sezonie 2017/2018 cykl SPEKTAKLE BEZ BARIER, realizowany w Teatrze Polskim od 2013 roku, otrzymał dofinansowanie w ramach Programu „Kultura – Interwencje 2017” prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury. Dzięki temu jesienią zaprezentuje on kolejne spektakle z audiodeskrypcją i tłumaczeniem na język migowy.

Do tej pory Teatr zapraszał na SPEKTAKLE BEZ BARIER osoby niewidome i niesłyszące z Bielska-Białej i bliskich okolic. Dzięki dofinansowaniu po raz pierwszy będzie można zaprosić również gości z dalszych miast, takich jak Kraków, Chorzów i Pszczyna. W ramach projektu zorganizuje się dla nich nie tylko przedstawienia, warsztaty i spotkania, ale także zapewni bezpłatny transport do teatru. Dostosowując swoje spektakle dla tej grupy widzów Teatr Polski, umożliwia udział w kulturze osobom, które na co dzień takiej możliwości nie mają.

Pierwszy spektakl, inaugurujący jesienny cykl, to „Boeing Boeing” w reżyserii Witolda Mazurkiewicza, który będzie prezentowany jednocześnie z audiodeskrypcją i tłumaczeniem na język migowy. Dostosowanie spektaklu równocześnie dla osób niewidomych i niesłyszących będzie miało miejsce po raz pierwszy. Inauguracja cyklu przypada na szczególny dzień, bowiem 24 września to Międzynarodowy Dzień Głuchych, czyli data, kiedy o potrzebach osób z dysfunkcją słuchu mówi się więcej.
Organizatorowi zależy, aby na widowni zasiadali razem wszyscy miłośnicy teatru – bez względu na różnego rodzaju ograniczenia czy ich brak. Dlatego SPEKTAKLE BEZ BARIER znalazły swoje stałe miejsce w repertuarze Teatru Polskiego.

Audiodeskrypcja
Audiodeskrypcja to technika, która dzięki dodatkowym opisom słownym udostępnia odbiór wizualnej twórczości artystycznej oraz pozwala osobom niewidomym poznawać widzialny dorobek kulturalny z zakresu sztuki plastycznej, teatralnej, scenicznej i filmowej. Podczas audiodeskrypcji opisywane są ważne, znaczące informacje wizualne takie jak: język ciała, wyraz twarzy, przebieg akcji, sceneria, kostiumy. Zwięzłe, obiektywne opisy scen pozwalają osobie niewidomej podążać za rozwijającym się wątkiem historii oraz usłyszeć i zrozumieć, co dzieje się na scenie.

Tłumaczenie na język migowy
Spektakle dla osób niesłyszących tłumaczy w Teatrze Polskim Maciej Pilecki – nauczyciel, surdopedagog, tłumacz języka migowego. Zajmuje się opieką nad osobami z wadą słuchu z terenu Podbeskidzia oraz Śląska i Małopolski. Jest członkiem Polskiej Rady Języka Migowego.

Terminy jesiennych SPEKTAKLI BEZ BARIER:
24 września – „Boeing, Boeing” z audiodeskrypcją i tłumaczeniem na język migowy,
7 października – „DyBBuk” z audiodeksrypcją,
22 października – „Z twoją córką? Nigdy!” z tłumaczeniem na język migowy,
10, 11, 12 listopada – „Humanka” z audiodeskrypcją i tłumaczeniem na język migowy.

Partnerami naszego projektu są:
Polski Związek Niewidomych, Okręg Śląski, Koło Grodzkie w Bielsku-Białej,
Fundacja „Szansa dla Niewidomych”, oddział w Krakowie,
Stowarzyszenie „Grupa Wsparcia dla Niesłyszących i Ich Rodzin – Podbeskidzie”,
Polski Związek Głuchych, Oddział Małopolski w Krakowie,
Chorzowskie Stowarzyszenie Niesłyszących,
Pszczyńskie Stowarzyszenie Niesłyszących.

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2017”.