Main Polecamy

25 lat bielskiego “Tyszkiewicza”

Uroczysty charakter miała tegoroczna Inauguracja Roku Akademickiego w Bielskie Wyższej Szkole im. Józefa Tyszkiewicza. Podczas uroczystości, w sobotę, 7 października br., przypomniano, że ta powstała w 1992 roku uczelnia była pierwszą niepubliczną uczelnią w regionie oraz jedną z pierwszych w Polsce.

 W inauguracyjnym wystąpieniu, rektor uczelni, dr Jerzy Chrystowski, przywołał sylwetkę założyciela,  Józefa Tyszkiewicza, bielskiego biznesmena, który za wyłożone, prywatne pieniądze, powołał do życia placówkę kształcącą  na potrzeby lokalnej gospodarki. Jego idea, by przybliżyć naukę do praktyki, przetrwałą próbę czasu i w ciągu ćwierćwiecza znalazła godnych kontynuatorów, zwłaszcza w osobie pani Ewy Madoń, która od blisko dwudziestu lat, po śmierci J. Tyszkiewicza pełni obowiązki założyciela.

Ukierunkowanie programu nauczania na potrzeby rynku pracy oraz wciągniecie do  dydaktyki szeregu wybitnych przedstawicieli poszukiwanych zawodów przyniosło sukces takim kierunkom studiów, jak informatyka, zarządzanie, architektura krajobrazu, czy też najbardziej  popularne w ostatnich latach w „Tyszkiewiczu” – kosmetologia i architektura krajobrazu. Mury uczelni opuściło dotąd blisko 3 000 absolwentów z dyplomami licencjatów bądź inżynierów, z czego ponad dwa tysiące specjalizowało się w informatyce lub zarządzaniu i marketingu. Od 2012 roku przybywa też absolwentów kosmetologii (blisko 300) oraz architektury wnętrz (ponad 140). Staże krajowe i zagraniczne ułatwiają znalezienie atrakcyjnej pracy; uczelnia interesuje się losami swych  absolwentów i z satysfakcją odnajduje ich robiących kariery w tak odległych miejscach, jak Panama czy Izrael.

W swym 25-letnim dorobku cenimy także rozległe kontakty zagraniczne – stwierdził w swym przemówieniu rektor Chrystowski. – Zaczęło się od Amerykanów z Korpusu Pokoju w początkowych latach działalności, później zdobywaliśmy cenne doświadczenia we współpracy z Uniwersytetem Walijskim. Zaowocowało to nowoczesnymi metodami nauczania, organizacją pracy i specyficznymi, bliskimi relacjami ze studiującymi, stanowiącymi podówczas pewne novum w naszym szkolnictwie wyższym.”

.
„Tyszkiewicz” w dalszym ciągu stawia na żywe kontakty z praktyką oraz pozyskiwanie dobrych wzorców z uczelni zagranicznych. Płatne staże, konkursy z cennymi nagrodami, spotkania z przedstawicielami biznesu zapewnia Rada Pracodawców działająca przy uczelni, przy czym szczególna popularnością wśród studentów cieszy się Mokate. Pani Sylwia Mokrysz, reprezentująca zarząd tej grupy firm uważa, że korzyści z takiej współpracy są obopólne; świeże spojrzenie młodych adeptów nauki, ich pomysły i sugestie stanowią dla przedsiębiorstw istotną wartość.
Poszerzyły się zagraniczne kontakty „Tyszkiewicza”. Sporo cennych spostrzeżeń i i praktycznych rozwiązań przyniosły spotkania z uczelniami, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Belgii, Austrii, Portugalii i Czech.

.
Uroczysta Inauguracja była również okazją do nagrodzenia osób szczególnie zasłużonych dla uczelni podczas jej 25-letniej historii.  Wręczono „Złote Odznaki BWS”, a pani Założyciel Ewa Madoń  udekorowała 12 osób najwyższym dotychczasowym uczelnianym wyróżnieniem: „Honorowym Medalem 25-lecia Bielskiej Wyższej Szkoły im. J. Tyszkiewicza”. Medal otrzymała m.in. pani Krystyna Tyszkiewicz, od lat podtrzymująca tradycje zapoczątkowane ongiś przez jej męża, Józefa.

.
Naukę w nowym Roku Akademickim zapoczątkował wykład inauguracyjny pana prof. dr. Hab. sztuki, Adama Miratyńskiego na temat „Formy w projektowaniu”.