Main Okoliczności

„Kultura więzi – więzi kultury” – podsumowanie projektu

Projekt “Kultura więzi – więzi kultury” dofinansowany przez Narodowe Centrum Kultury z programu KULTURA – INTERWENCJE był realizowany przez Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz w okresie od 30 czerwca do 10 listopada 2017 roku.

Celem projektu było zwiększenie kompetencji kulturowych i społecznych mieszkańców Śródmieścia, Górnego i Dolnego Przedmieścia oraz ich integracja ze społecznością pozostałych dzielnic miasta. Cykl wydarzeń artystycznych i działań twórczych rozpoczął 9 października br. interaktywny koncert Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietty Cracovii.
W ramach projektu zrealizowano różnorodne aktywności twórcze dla kobiet, podczas których mogły odkrywać swoje uzdolnienia i zacieśniać więzi ze społecznością, a także warsztaty artystyczne dla całych rodzin. W tym okresie odbyły się warsztaty ceramiczne, podczas których powstała makieta bielskiej Starówki, artterapeutyczne warsztaty tworzenia mandali, warsztaty 5 rytmów, fotospacery połączone z zajęciami fotograficznymi, warsztaty tworzenia drzew genealogicznych, a także warsztaty instrumentalne.

10 listopada odbyły się ostatnie warsztaty projektu – warsztaty instrumentalne. Wzięło w nich udział dwanaście rodzin, które wspólnie z ekspertem – multiinstrumentalistą Tomaszem Drozdkiem poznawały instrumenty świata i wykonywały proste perkusjonalia, a także przygotowały krótki muzyczny występ, który następnie zaprezentowały podczas odbywającego się tego samego dnia wernisażu finalizującego projekt.

Podczas wernisażu zaprezentowano wystawę zdjęć Starego Miasta wykonanych podczas warsztatów fotograficznych, wystawę mandali namalowanych podczas zajęć artterapeutycznych, wystawę drzew genealogicznych przygotowanych przez rodziny w ramach warsztatów pt. Nasze drogi do Bielska-Białejoraz ceramiczną makietę bielskiej Starówki.

Projekt był dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu KULTURA INTERWENCJE 2017.