Ekologia Main

Książka wspiera bohatera

Fundacja Ekologiczna Arka z Bielska-Białej rozpoczyna nową akcję “Książka wspiera bohatera”. Inaugurujący ją happening odbędzie się 18 stycznia o godz. 11 na placu Bolka i Lolka przy Galerii Sfera.

„Książka wspiera bohatera” to nowa inicjatywa Fundacji Ekologicznej Arka, która łączy w sobie kilka aspektów, takich jak ochrona środowiska, edukacja kulturalna i pomoc społeczna.

Ekolodzy chcą zbierać od zaprzyjaźnionych osób i uczestników akcji niepotrzebne książki, organizować ich kiermasze, dając im w ten sposób drugie życie, a za zebrane pieniądze fundować bilety do kin i teatrów dzieciom z domów dziecka, świetlic środowiskowych oraz spełniać ich zielone marzenia.

Bardzo ważnym elementem akcji będzie podkreślanie znaczenia recyklingu i segregacji śmieci oraz tzw. upcyklingu, czyli ponownego używania rzeczy, który ogranicza ilość produkowanych przez nas śmieci. – Cieszymy się, iż w tych trudnych dla organizacji pozarządowych warunkach udaje nam się rozpocząć kolejną akcję – mówi jej pomysłodawca Wojciech Owczarz, szef Arki.

W lutym lub marcu 2018 roku Arka zorganizuje w Galerii Sfera pierwszy „Kiermasz niepotrzebnych książek”, połączony z warsztatami ekologicznymi. – Każdy, kto chce przyłączyć się do akcji, może przynieść nam takie „niepotrzebne książki”. W lutym zostanie także uruchomiony punkt odbioru książek w Galerii Sfera – dodaje Owczarz.