Ekologia Main

Jakość powietrza w polskich miastach bije na alarm

Normy zanieczyszczeń powietrza w naszym kraju przekraczane są dwu-, cztero- sześcio-, a nawet jedenastokrotnie.W styczniu w Bielsku-Białej, Warszawie i Krakowie stężenie pyłów PM10, w najwyższych stadiach, wynosiło ponad 500 µg/m3. Jednak to niejedyne przypadki, kiedy powietrze miało niebezpieczne stężenie szkodliwych substancji.

Wysoki poziom zanieczyszczeń powietrza występuje niemalże w całej Polsce, a najbardziej daje o sobie znać na południu kraju.Podsumowując początek tego roku, możemy stwierdzić, że najgorszym powietrzem oddychaliśmy 26 i 27 stycznia. Krytyczna sytuacja wówczas miała miejsce w Krakowie, gdzie średnia dobowa poziomu PM10 wynosiła 322 µg/m3. W tym okresie w Dąbrowie Górniczej, Oświęcimiu i Bielsku-Białej dobowy poziom pyłu PM10 wynosił ponad 200 µg/m3, czyli czterokrotnie przekraczał dopuszczalną normę.Niewiele lepsza sytuacja była w Warszawie, Katowicach, Rybniku, Sosnowcu, Nowym Sączu, Bytomiu, Rudzie Śląskiej, Jaworznie, Wałbrzychu, Tarnowie, Gliwicach i Chorzowie, gdzie w czasie doby średnia PM10 znacznie przekraczała 100 µg/m3.

23 stycznia również był niekorzystny, szczególnie dla mieszkańców Gliwic. W tym mieście poziom stężenia PM10 był najwyższy – średnia dzienna wyniosła ponad 200 µg/m3. Duży poziom zanieczyszczeń był również we Wrocławiu, Jaworznie, Oławie i Nowym Sączu – tam normy przekroczone zostały prawie trzykrotnie.

Rekordy padały również w Warszawie, mimo, że średnia dobowa zanieczyszczeń powietrza byłaniższa od tej krakowskiej. W stolicy na przestrzeni 8 i 9 stycznia, poziom pyłów PM10 kilkukrotnie sięgał najwyższych wartości,co oznacza, żeośmio- i dziesięciokrotnie przekraczał dopuszczalne normy.

Smog wciąż jest bolączką mieszkańców Polski, ma ogromny wpływ na jakość życia i może powodować negatywne skutki zdrowotne. Dlatego warto śledzić na bieżąco dane o jakości powietrza. Pomocna w tym może być strona map.airly.eu. Jednak przede wszystkim należy wiedzieć jak czytać dane dotyczące stężenia zanieczyszczeń powietrza.

Polskie normy ustalone dla pyłów PM10:

  • średnia dobowa 50 µg/m3 to poziom dopuszczalny – oznacza, że jakość powietrza nie jest dobra, ale też nie wywołuje ciężki skutków zdrowotnych,
  • średnia dobowa 200 µg/m3 to poziom informowania– oznacza, że jest źle i trzeba ograniczyć aktywności na powietrzu, norma przekroczona jest wówczas czterokrotnie.
  • średnia dobowa 300 µg/m3 to poziom alarmowy– oznacza, że jest bardzo źle, norma przekroczona jest sześciokrotnie i należy bezwzględnie ograniczyć przebywanie na powietrzu, a najlepiej zostać w domu.