Main Okoliczności

Miasto z górami. Bielsko-Biała i Beskidy – nagroda

Jury 26 Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej pod przewodnictwem prof. dr hab. Janusza Zdebskiego przyznało

III miejsce
Miasto z górami. Bielsko-Biała i Beskidy, Wojciech Kryński, Elżbieta Dzikowska.
Wydawnictwo Buffi, Bielsko-Biała 2016.

Wyjątkowej urody album o mieście u stóp Beskidów, starannie dopracowany edytorsko, prezentujący piękne zdjęcia o wysokich walorach artystycznych.

Przedmiotem oceny Jury była krajoznawcza zawartość publikacji oraz forma prezentacji walorów opisywanego terenu:

– w zakresie walorów treściowych:

  • jakość dokumentacji krajoznawczo-turystycznej,
  • język i styl wypowiedzi,
  • użyteczność w zakresie informacji krajoznawczej i turystycznej.

– w zakresie sztuki edytorskiej:

  • opracowanie graficzne i estetyczne,
  • staranność opracowania edytorskiego,
  • jakość poligrafii.

W dniu 10 lutego o godz.12 w trakcie MTP Tour Salon 2018 odbędzie się uroczyste podsumowanie przeglądu i wręczenie nagród.(pawilon 7 stoisko 64)

ALBUMY KRAJOZNAWCZE

I miejsce
O tatrzańskich pocztówkach, Adam Czarnowski.
Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane 2017.

Publikacja o wybitnych walorach poznawczych. Efekt benedyktyńskich poszukiwań Autora, dokumentująca zmieniający się wizerunek Tatr i Zakopanego.

II miejsce
Leksykon zabytków architektury Kresów północno-wschodnich, Magda i Mirek Osip-Pokrywka. Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2017.

Rzetelnie opracowane wydawnictwo, upowszechniające wiedzę o zachowanych obiektach, będących świadectwem naszego dziedzictwa kulturowego na tych ziemiach.

III miejsce
Miasto z górami. Bielsko-Biała i Beskidy, Wojciech Kryński, Elżbieta Dzikowska.
Wydawnictwo Buffi, Bielsko-Biała 2016.

Wyjątkowej urody album o mieście u stóp Beskidów, starannie dopracowany edytorsko, prezentujący piękne zdjęcia o wysokich walorach artystycznych.