Main Polecamy Region

Bielskie starostwo przyjaźniejsze osobom z niepełnosprawnościami

Bielskie starostwo przyjaźniejsze osobom z niepełnosprawnościami. W urzędzie, które obsługuje mieszkańców powiatu bielskiego pojawił się nowy sprzęt, który ułatwia obsługę klientów niedosłyszących i niewidomych.

W ramach projektu „Śląskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich” zakupiono m.in. pętle indukcyjne, które pomagają dogadać się z osobą słabosłyszącą, krzesło do ewakuacji mieszkańca z niepełnosprawnością ruchową, a przy niektórych drzwiach zamontowano tabliczki brajlowskie. – Z wypukłym piktogramem i w alfabecie Braille`a umieszczono informację, że do urzędu można wejść z psem asystującym. Oznakowane są także toalety – mówi Iwona Jeżewska, koordynator ds. dostępności w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej.

Przenośna pętla indukcyjna jest m.in. w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Jak mówi Dorota Kożuch, przewodnicząca zespołu to bardzo przydatne wsparcie. – Często przychodzą do nas mieszkańcy z niedosłuchem lub głuchotą, którzy mimo posiadania aparatu słuchowego mają kłopot z porozumiewaniem się. Dzięki pętli indukcyjnej, która wzmacnia działanie aparatu słuchowego mieszkaniec ma większy komfort, załatwiając ważną dla siebie sprawę, a my pewność że się zrozumieliśmy- mówi Dorota Kożuch.

W ramach projektu bielskie starostwo zostało poddane audytowi dostępności, przeszkolono pracowników. Przedsięwzięcie, współfinansowane ze środków unijnych realizował Śląski Związek Gmin i Powiatów w partnerstwie z Euro Innowacje sp. z o.o.

W Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej przestrzegane są procedury obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. Informacje, przydatne naszym mieszkańcom znajdziecie w dwóch miejscach na stronie internetowej powiatu w zakładkach: Obsługa mieszkańców/dostępność oraz Kontakt/Informacja dla osób z niepełnosprawnościami.