Main Sztuka

Wspólne / Osobiste

50 lat Instytutu Sztuk Plastycznych UŚ w Cieszynie

Wystawa „Wspólne / Osobiste” organizowana jest z okazji jubileuszu 50-lecia działalności Instytutu Sztuk Plastycznych w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach.

Kuratorką wystawy jest Magdalena Ujma, krytyczka i historyczka sztuki, związana
z Ośrodkiem Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA.

Magdalena Ujma:

Na wystawie zostaną pokazane najnowsze prace pedagogów związanych z Instytutem Sztuk Plastycznych w Cieszynie. Wspólnota akademików, którzy jednocześnie są artystami, stanowi specyficzny organizm. Jest w niej miejsce na przestrzenie wspólne, jest i miejsce na pielęgnowanie indywidualności. Zaprezentowane zostaną twórcze charaktery osób tworzących dzisiaj Instytut, równocześnie zostaną wyznaczone połączenia i miejsca spotkań ich praktyk artystycznych oraz dydaktycznych.

Instytut Sztuk Plastycznych, funkcjonujący pod obecną nazwą, powstał 1 października 2019 roku, jako spadkobierca Instytutu Sztuki. Stało się tak w trakcie strukturalnej reorganizacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jednak historia kształcenia plastycznego a następnie artystycznego w Cieszynie i w Uniwersytecie Śląskim sięga roku 1973, kiedy to na potrzeby nowo otwartego kierunku wychowania plastycznego utworzono Zakład Wychowania Plastycznego, potem Instytut Wychowania Muzycznego i Plastycznego, z którego w 1981 wyłoniła się Katedra Wychowania Plastycznego.

Instytut Sztuk Plastycznych jest jednym z pięciu instytutów wchodzących w skład interdyscyplinarnego Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji w Cieszynie, będącego jednym
z ośmiu wydziałów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

ISP tworzą ludzie zajmujący się czynnie sztuką: graficy  malarze, rzeźbiarze, rysownicy, performerzy, projektanci graficzni, fotografowie. Są akademikami i artystami jednocześnie. To ich najnowsze dzieła w wyborze kuratorki Magdaleny Ujmy pokazane będą na jubileuszowej wystawie w całej przestrzeni wystawienniczej Galerii Bielskiej BWA.

W wystawie uczestniczą artystki i artyści – kadra tworząca Instytut Sztuk Plastycznych UŚ w Cieszynie:

Krzysztof Marek Bąk, Ireneusz Botor, Adam Czech, Krzysztof Dadak, Jerzy Fober, Katarzyna Gielecka-Grzemska, Aneta Głowacka, Marek Głowacki, Marcin Goldyszewicz, Hanna Grzonka-Karwacka, Katarzyna Handzlik-Bąk, Jolanta Herma-Pasińska, Katarzyna Hilszczańska, Witold Jacyków, Agnieszka Jaworska, Ewa Jaworska, Tomasz Jędrzejko, Tomasz Kipka, Łukasz Kliś, Mateusz Kokot, Lech Kołodziejczyk, Jarosław Korczak, Katarzyna Kroczek-Wasińska, Sebastian Kubica, Wojciech Kukuczka, Krzysztof Kula, Robert Lipka, Stefan Lechwar, Małgorzata Łuszczak, Roman Maciuszkiewicz, Grzegorz Majchrowski, Adam Molenda, Aleksander Ostrowski, Wojciech Osuchowski, Krystyna Pasterczyk, Krzysztof Pasztuła, Natalia Pawlus, Ryszard Pielesz, Jerzy Pietruczuk, Paulina Poczęta, Marina Podolska, Iwona Pomianowska, Katarzyna Pyka, Kaja Renkas, Tadeusz Rus, Jarosław Skutnik, Justyna Stefańczyk, Andrzej Szarek, Tomasz Tobolewski, Anna Wajda, Joanna Wowrzeczka.

Autorem identyfikacji wizualnej wystawy jest Stefan Lechwar.

Organizatorami wystawy są Instytut Sztuk Plastycznych w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Galeria Bielska BWA

Wernisaż wystawy odbędzie się w piątek, 21 kwietnia 2023 roku o godz. 18.00 w Galerii Bielskiej BWA.

Więcej szczegółów i aktualne wydarzenia: www.galeriabielska.pl