Ekologia

Na ścieżce i w parku

Jedną z najciekawszych form obcowania z przyrodą i możliwością bezpośredniej ochrony środowiska przez człowieka, jest tworzenie ścieżek dydaktycznych i parków krajobrazowych. Pozwalają one nie tylko zachować przed degradacją ginące gatunki fauny i flory, ale w namacalny sposób odczuć związek człowieka z otaczającą go przyrodą oraz uczą poszanowania jej zasobów. O ile ścieżki edukacyjne służą najczęściej […]

Ekologia

Eko news

Będą pracować nad ustawą antysmogową Bardzo dobra wiadomość dla województwa śląskiego. Został utworzony Zespół Roboczy ds. ograniczania niskiej emisji. Zespół ma zająć się przygotowaniem założeń do uchwały antysmogowej Sejmiku Województwa Śląskiego, która dotyczyć ma całego województwa. W skład Zespołu wchodzi 35 osób – przedstawicieli samorządów, instytutów naukowych, uczelni wyższych oraz administracji rządowej. W pracach zespołu […]