Main Styl życia

Polska firma stworzyła… drewniane narzędzie do nauki programowania!

Według raportu Światowego Forum Ekonomicznego (2016) 65% dzieci rozpoczynających dziś naukę w szkołach podstawowych będzie w przyszłości pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją! Większość z nich związana będzie z branżą IT. W Stanach Zjednoczonych szacuje się, że do roku 2020 przybędzie ponad milion stanowisk dla programistów! Podobne tendencje obserwuje się także w Europie. Tymczasem w Polsce, od nowego roku szkolnego, w klasach I-III zostaną wprowadzone zajęcia z podstaw programowania z informatyki. Zgodnie z zapisami tej podstawy, elementem powszechnego kształcenia staje się również umiejętność programowania. Czy wszyscy nauczyciele są do tego przygotowani?

Jak uczyć informatyki?

Specjaliści wskazują  jak nieocenione dla rozwoju umysłowego dzieci jest programowanie. Oczywiście nie każde dziecko, już jako dorosły, zostanie programistą, ale dzięki nauce podstaw programowania będzie stymulowane do logicznego myślenia, łatwiej przyswoi matematykę, a nawet, dzięki nowoczesnym metodom programowania, języki obce. Przygotowując uczniów do myślenia abstrakcyjnego w przyszłości i podstaw programowania, nauczyciel korzysta z różnych dziedzin edukacji i stopniowo przybliża dzieciom pojęcia informatyczne. W nauczaniu początkowym przeprowadza zajęcia wykorzystując przestrzeń klasy, organizując aktywność dzieci z wykorzystaniem liczmanów, gier planszowych, materiału naturalnego czy form plastycznych wykonanych  przez dzieci, nie używa zaś komputerów czy innych urządzeń. To bardzo ważne, żeby zastosować takie narzędzia, z którymi dziecko jest oswojone, bez powodowania w nim lęku przed nową technologią. Taka nauka informatyki wprowadza dzieci w świat pojęć: zbiory, rytmy, pytania, sekwencje, planowanie działania, logiczny ciąg itd., wykorzystując do tego zabawy i gry interakcyjne oraz planszowe. Wymaga to od nauczycieli szerokiej wiedzy i solidnego przygotowania, jednak dla dzieci jest najcenniejsze, ponieważ rozwijają się w wielu kierunkach jednocześnie, w naturalny dla nich sposób. Dziecko zauważa, że programowanie leży w naturze świata, który go otacza! Stąd już tylko krok do fascynacji tą dziedziną.

Pomoc dla nauczycieli

Jak jednak wspomóc proces kształcenia i dać nauczycielom odpowiednie narzędzia w sytuacji, kiedy polska szkoła w wielu miejscowościach wciąż stoi przed problemem niedoborów w wyposażeniu? Koszt przygotowania i utrzymania pracowni komputerowej w każdej szkole, na poziomie odpowiednim do kształcenia kilku roczników wciąż przekracza możliwości placówek i gmin. Dodajmy do tego problemy nauczycieli z wymogami stawianymi przez nową podstawę programową, czy wręcz naturalną niechęć do poznawania nowych technologii i 1 września nie we wszystkich szkołach dzwonek zabrzmi radośnie.

Z tymi problemami zmierzyła się polska firma PILCH, produkująca zabawki z drewna, i stworzyła pierwszy na świecie „drewniany komputer” – EduMATRIX – pozwalający na naukę podstaw programowania w klasach I-III. To innowacyjne narzędzie łączy w sobie elementy nauki programowania, matematyki, przyrody czy języków. Jest to polski produkt, opracowany przez nauczycieli i naukowców tak, aby mógł wspomagać naturalne potrzeby rozwojowe dzieci. Dlatego sprawdza się na różnych etapach edukacji, od przedszkola do końca szkoły podstawowej.  EduMATRIX to realizowany w szkolnej praktyce powrót do natury – drewniane elementy są przyjemne w dotyku, stymulują rozwój zdolności manualnych i pozytywnie wpływają na postrzeganie i odczuwanie.

Jestem rodzicem i nauczycielem. Mój synek Miłosz, mając niespełna trzy i pół roku, otrzymał EduMATRIX. Po pół roku naszej wspólnej zabawy (ale również i nauki!) czyta literki oraz układa je, tworząc napisy, odczytuje i układa liczby dwucyfrowe, zaś w przypadku liczb jednocyfrowych rozumie ich wartości i kolejność, a także potrafi dodawać oraz odejmować o jeden. Z pomocą rodzica rozwiązuje proste zadania tekstowe (np. takie, w których należy poukładać odpowiednią ilość kolorowych bloczków czerwonych i zielonych reprezentujących jabłka dojrzałe i niedojrzałe, po czym podać całkowitą ich ilość). Miłosz lubi rzucać kostki, losując cyfry, litery oraz kolory i zapamiętywać wyniki losowania poprzez ułożenie bloczka w danym kolorze na odpowiedniej pozycji planszy. W ten sposób przyswoił sobie umiejętność posługiwania się systemem współrzędnych na płaszczyźnie. EduMATRIX pobudził kreatywność i aktywność dziecka, przy okazji odsuwając tablet i telewizor na dalszy plan. Wymyślając kolejne funkcje edukacyjne EduMATRIX nawet nie przypuszczałem, że tak pozytywnie wpłynie to na wczesną edukację mojego synka – mówi Adam Jaroniecki, jeden z twórców narzędzia EduMATRIX

Co to jest EduMATRIX?

Zestaw EduMATRIX przewidziany jest dla dwóch uczniów. Każdy posiada dwie, takie same plansze, nazywane matrycami i ponad 200 drewnianych bloczków funkcyjnych. Zestawy wykonano z wyjątkową precyzją z najwyższej jakości materiałów. Wszystkie bloczki, jak i skrzynka, powstały z drewna bukowego, a matryce ze sklejki brzozowej. Kolorowe bloczki zabarwiono ekologicznymi farbami, a nadruki wykonano specjalną metodą światło utwardzalną. To pozwala na wieloletnie użytkowanie pomocy dydaktycznej bez straty na wartości – jak to ma miejsce w przypadku urządzeń elektronicznych. Oprócz pomocy dydaktycznej, jaką jest EduMATRIX, powstał również program nauczania EduMX zgodny z podstawą programową nauczania w klasach I-III.

EduMATRIX to nowoczesne rozwiązanie dydaktyczne w edukacji wczesnoszkolnej, szyte na miarę XXI wieku. Uczeń klas I-III  uczy się przez naśladownictwo, obserwację manipulowanie obiektami, samodzielne dochodzenie do rozwiązań często metodą prób i błędów z użyciem odpowiednio zaprojektowanej pomocy dydaktycznej. Zespół opracowujący EduMATRIX sprostał temu zadaniu – mówi dr Emilia Gibiec, programistka i specjalistka w zakresie nowych technologii. Dodaje – To ogromne ułatwienie dla nauczyciela w zakresie planowania dydaktycznego, który zobowiązany jest do  dostosowania wymagań do potrzeb dziecka.

Chcemy uczyć dzieci myślenia

Obecnie zaledwie 8% Polaków deklaruje umiejętności informatyczne – to kropla w morzu potrzeb, przed jakimi stoimy już dziś i jakie będą wyzwaniem dla przyszłych pokoleń. Umiejętna analiza danych takich organizacji, jak Światowe Forum Ekonomiczne pozwala przewidzieć procesy, które dotyczyć będą społeczeństwo za 10, 20, 30 lat.

– Nauczyciel informatyki, zajęć komputerowych z łatwością odnajdzie w pomocy dydaktycznej EduMATRIX wiele przykładów analogii działania komputera, które będzie potrafił zilustrować uczniom z użyciem tejże pomocy dydaktycznej. – mówi Roman Pilch, właściciel firmy która stworzyła EduMATRIX. – Tym, czego naprawdę chcemy uczyć dzieci nie jest samo programowanie, ale umiejętności, jakich ono wymaga (i w związku z tym rozwija) np. analityczne i logiczne myślenie, rozwiązywanie problemów o różnym stopniu trudności. Nie chcemy kształcić wszystkich na przyszłych programistów, ale rozwijać w dzieciach nawyki myślowe ułatwiające funkcjonowanie we współczesnym świecie. Sądzimy, że programowanie to w gruncie rzeczy systemowe rozwiązywanie problemów.

Firma postawiła na solidne wykształcenie trenerów, odpowiedzialnych za szkolenia nauczycieli z metody EduMX. Trenerzy przeszli proces rekrutacji w całej Polsce, przy wsparciu regionalnych ośrodków edukacyjnych. Wywodzą się z różnych środowisk: informatycznych, pedagogicznych, technicznych, ale łączy ich jedno: fascynacja narzędziem EduMATRIX i możliwościami jakie ono daje we współczesnej edukacji.

Więcej informacji o narzędziu EduMATRIX i metodzie EduMX znajduje się na stronie: www.edumatrix.pl

***

Adam Jaronicki – mgr inż. elektronik (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie oraz Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej). Od 1998 r. nauczyciel oraz informatyk w społecznym liceum ogólnokształcącym oraz gimnazjum, gdzie opracował i wdrożył autorskie programy nauczania oraz metody aktywizacji pracy lekcyjnej.

dr Emilia Gibiec (absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Techniki, kierunku ogólnotechnicznego. Po ukończeniu studiów programistka Elektronicznej Techniki Obliczeniowej FACH w Cieszynie)