Main Polecamy Sztuka

Sezon w piekle

11. Wystawa Kuratorska Bielskiej Jesieni 2022

Do przedstawienia pomysłu i realizacji wystawy malarstwa w cyklu Wystaw Kuratorskich Bielskiej Jesieni Galeria Bielska BWA zaprosiła Stacha Szabłowskiego, kuratora i krytyka sztuki, wnikliwego obserwatora twórczości młodych polskich artystek i artystów. Po wymuszonej, pandemicznej przerwie w 2020 roku, Galeria Bielska BWA dopiero w bieżącym roku przedstawi 11. Wystawę Kuratorską Bielskiej Jesieni 2022 pt. „Sezon w piekle”, wedle koncepcji kuratora Stacha Szabłowskiego.

Wystawa jest propozycją spojrzenia na sztukę zaproszonych malarek i malarzy przez pryzmat pojęcia i wyobrażenia piekła. Piekła pojętego jako wielopoziomowa metafora współczesności.

Stach Szabłowski, kurator wystawy:

Wystawa „Sezon w piekle” stawia pytanie: gdzie możemy spotkać się ze współczesnym malarstwem? Gdzie możemy spotkać się ze sobą nawzajem – jako uczestnicy (post)pandemicznego społeczeństwa? Na jakim terytorium osoba odbierająca sztukę i szukająca w malarstwie odbicia własnych doświadczeń, może wyznaczyć randez-vous z samą sobą?

Nasza propozycja brzmi: spotkajmy się w piekle.

Innymi słowy, wystawa jest propozycją spojrzenia na sztukę zaproszonych malarek i malarzy przez pryzmat pojęcia i wyobrażenia piekła. Piekła pojętego jako wielopoziomowa metafora współczesności. Klucz otwierający perspektywę spojrzenia na życie społeczne i egzystencjalne doświadczenie jednostki w świecie, na który wszyscy, chcąc, nie chcąc jesteśmy skazani.

Tytuł wystawy pożyczamy do Rimbauda. Kiedy w 1873 roku poeta opisywał podróż do infernum, które sam wymyślił, operacja przenoszenia piekła z zaświatów na Ziemię była już praktycznie zakończona. W „Sezonie w piekle” skupiamy się więc na malarstwie operującym oksymoronami, balansującym pomiędzy entuzjazmem i pesymizmem, głoszeniem prawd uniwersalnych i relatywizmu, pragnieniem sensu i wątpieniem w sens, nadzieją i melancholią, szczerością i ironią, wiedzą i naiwnością, zaangażowaniem i brakiem przywiązania. Malarstwie, którego język jest jednocześnie afirmatywny i cyniczny, dekonstruktywny i rekonstruktywny, globalny i lokalny, polityczny i osobisty. Malarstwie, w którym poszukujemy momentu estetycznego. Przed piekłem współczesności nie ma ucieczki.

Jeżeli pożyczając tytuł wystawy od Rimbauda, powołujemy go na jej symbolicznego patrona, to między innymi dlatego, że postulował on bycie „absolutnie nowoczesnym” czyli w pełni zgodnym ze swoimi czasami.

„Sezon w piekle” jest wystawą, w której centrum znajduje się malarstwo. Podobnie jednak, jak granice piekła współczesności wyznacza jedynie horyzont życia społecznego, oraz zasięg i śmiałość wyobraźni eksplorującej je jednostki, tak i szeroko pojmujemy granice malarstwa.

10 listopada – 26 grudnia 2022 roku, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała

Wernisaż: czwartek, 10 listopada 2022, godz. 18.00

Oprowadzanie kuratorskie: czwartek, 10 listopada 2022, godz. 17.00

W wystawie udział wezmą:

Adam Adach, Olga Dmowska, Michał Frydrych, Jakub Gliński, Karolina Jabłońska, Bartek Kiełbowicz, Tomasz Kręcicki, Agata Kus, Monika Misztal, Zofia Pałucha, Cyryl Polaczek, Nikola Linda Strenger, Michał Slezkin, Paweł Susid, Paweł Śliwiński, Janek Zamoyski, Paweł Ponury Żukowski oraz Krzysztof Garbaczewski

Podpisy reprodukcji:

Michał Slezkin, Apokalipsa, 2020, olej na płótnie, 180 x 180 cm

Zofia Pałucha, But Where Some See Despair, I See Grand Zero for the Revolution, 2022, olej na płótnie, 70 x 100 cm

Karolina Jabłońska, Dziewczyna pod stołem, 2019, olej na płótnie, 140 x 140 cm, fot. dzięki uprzejmości artystki i Michała Borowika