Wernisaż_KOLEKCJA SZTUKI GALERII BIELSKIE BWA_POKAZ4_23_06_2016