Main Polecamy

Filmujemy Bielsko-Białą!

Galeria Bielska BWA w Bielsku-Białej wraz z Fundacją Młodego Kina ogłaszają 4. edycję konkursu „Filmujemy Bielsko-Białą!”. Konkurs ma charakter otwarty, jest przeznaczony dla amatorów filmowców zainteresowanych historią miasta, jego ciekawostkami, pięknem i różnorodnością. Filmy zgłaszane do konkursu mogą mieć dowolną formę (fabuła, animacja, dokument, eksperyment), nie mogą przekroczyć dwóch minut, a ich tematyka musi nawiązywać do jednej z ulic miasta wybranych przez organizatorów.

Aby wziąć udział w konkursie należy na stronie www.filmujemy-miasta.pl/bielsko-biala/ wybrać jedną z proponowanych ulic i podać swoje dane kontaktowe. Gotowy film trzeba zamieścić w Internecie, a link do niego przesłać na adres: konkurs@filmujemy-miasta.pl
Zgłoszenia przyjmowane są do 12 kwietnia 2018 r. do godz. 23.59.

W tym roku do konkursu „Filmujemy Bielsko-Białą!” wybrano ulice, których nazwy i usytuowanie  wiążą się z rzekami i potokami przepływającymi przez miasto:
ulica Nad Niprem–przykrywa potok Niper, płynący ze stoku od Górnego Przedmieścia pierwotnie przez środek obecnego Placu Chrobrego i dalej północną stroną placu Smolki. Wzdłuż tego niewielkiego potoku powstawały pierwsze farbiarnie, które stały się kolebką bielskiego przemysłu;
ulica Nad Potokiem–to dość długa ulica w Starym Bielsku(wzdłuż potoku Starobielskiego), która ciągnie się od wylotu ul. Listopadowej aż do ronda za kościołem św. Stanisława. Wokół ulicy częściowo zachowała się pochodząca z XVIII i XIX wieku podmiejska zabudowa (chałupy z wysiadkami), która należała do bogatych chłopów starobielskich;
ulica Nad Białą – jeszcze niedawno znana jako ulica Zmożka, łączy Bielsko i Białą. Znajduje się przy niej zabudowa dawnej rzeźni;częściowo biegnie mostem nad rzeką Białą pomiędzy ulicami Grażyńskiego i Komorowicką;
ulica Nadbrzeżna–biegnie wzdłuż rzeki Białej; przy ulicy tej znajduje się budynek dawnej fabryki sukna Rudolfa Strzygowskiego, wzniesiony w 1907 roku.Rudolf Strzygowski był znanym bialskim przedsiębiorcą, m.in. zasiadał w radzie miejskiej w Białej;
ulica Wodna – ciekawa krajobrazowo zaczyna się na Osiedlu Kopernika, biegnie zachodnią stroną osiedla, potem pod górę, wzdłuż cieku, który wypływa z Potoku Starobielskiego. Przy ul. Wodnej pod numerem 3–5 znajduje się Przedszkole nr 54. Willa, w której działa placówka została wybudowana dla bielskich prominentów w okresie PRL-u; gdy mienie zwrócono miastu budynek stał się siedzibą publicznego przedszkola;
ulica Rzecznato krótka uliczka w centrum Cygańskiego Lasu, przebiegająca nad Potokiem Olszówka.Pod adresem Rzeczna 2 w latach 1900–1936 działał Urząd Pocztowy dla Mikuszowic Śląskich i Olszówki Dolnej. Niedaleko ulicy Rzecznej znajdują się ciekawe dla historii miasta obiekty: remiza tramwajowa z 1908 r., hotel „Beskid” wzniesiony na przełomie XIX i XX wieku oraz wille w stylu cottage przy ul.Laskowej.
ulica Złoty Potok– biegnie w górę od ulicy Górskiej w Straconce. Dominującym tutaj obiektem jest kościół parafialny pw. Matki Bożej Pocieszenia, wzniesiony w latach 1872–75 wg projektu Andrzeja Walczoka. Warto również zwrócić uwagę na architekturę budynku Szkoły Podstawowej nr 26 wzniesionego w latach 1909 –1910.

Ulice do konkursu wytypowała dr Ewa Janoszek z Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Historycznego, która wraz z dr. Maciejem Bujakowskim, prezesem towarzystwa, skonsultowała ich opis.

Prace nadesłane na konkurs oceni jury w składzie: Małgorzata Łuczyna – artystka, zajmująca się fotografią, sztuką nowych mediów i działaniami w przestrzeni publicznej oraz Marcin Szendoł– założyciel  i współwłaściciel telewizji Regionalna TV, dziennikarz, filmowiec, miłośnik sportów ekstremalnych i podróży.

Ogłoszenie wyników konkursu, pokaz zwycięskich filmów i wręczenie nagród odbędzie się we wtorek, 17 kwietnia o godz. 18.00 w Galerii Bielskiej BWA w pierwszym dniu przeglądu 26. Europejskiego Festiwalu Filmowego „Euroshorts”.

Filmy zgłoszone do ubiegłorocznej, 3. edycji “Filmujemy Bielsko-Białą!” w 2017 r. można obejrzeć na stronie internetowej.