Ekologia

Eko news

Będą pracować nad ustawą antysmogową
Bardzo dobra wiadomość dla województwa śląskiego. Został utworzony Zespół Roboczy ds. ograniczania niskiej emisji. Zespół ma zająć się przygotowaniem założeń do uchwały antysmogowej Sejmiku Województwa Śląskiego, która dotyczyć ma całego województwa. W skład Zespołu wchodzi 35 osób – przedstawicieli samorządów, instytutów naukowych, uczelni wyższych oraz administracji rządowej. W pracach zespołu będą uczestniczyć także parlamentarzyści, przedstawiciele stowarzyszeń oraz fundacji związanych z ochroną środowiska. Również kościół katolicki i ewangelicki będzie wnosić swój wkład w prace Zespołu. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach reprezentuje Prezes Zarządu Andrzej Pilot.
Zaadoptuj Rzekę
Klub Gaja zaprasza wszystkie samorządy, instytucje, placówki oświatowe, wędkarzy, kajakarzy, miłośników rzek, a także społeczności lokalne do udziału w 12. edycji programu Zaadoptuj Rzekę 2016. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 20 czerwca 2016 roku.
Celem programu Zaadoptuj Rzekę jest zainspirowanie w szczególności dzieci i młodzieży do podejmowania lokalnych działań proekologicznych na rzecz najbliższych akwenów wodnych np. rzek, stawów, jezior i Morza Bałtyckiego. Uczestników programu zachęcamy do działań na rzecz poprawy stanu najbliższych im akwenów, do otaczania ich opieką, do organizowania wycieczek i obserwacji rzek, potoków i jezior; poznawania ich fauny i flory, sprzątania ich brzegów, monitorowania jakości wód, zdobywania o nich wiedzy, poznawania ich wartości przyrodniczych, kulturowych i społecznych oraz codziennego oszczędzania wody.
Szkło do segregacji w Bielsku-Białej
To kolejny etap zmian, które są konieczne ze względu na ciągle rosnące wymagania unijne w zakresie osiągania odpowiednich poziomów odzysku surowców wtórnych. Od 1 lipca 2016 roku w Bielsku-Białej nastąpią zmiany w obowiązującym systemie gospodarki odpadami komunalnymi. Na terenie miasta zostanie wprowadzona obowiązkowa selektywna zbiórka szkła we wszystkich nieruchomościach zamieszkałych oraz nieruchomościach zabudowanych domkami letniskowymi lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Mieszkańcy domów jednorodzinnych i szeregowych a także właściciele domków letniskowych będą oddawać opakowania szklane w specjalnie do tego przeznaczonych workach na szkło, które zostaną dostarczone przez firmę wywozową. Do takich worków należy wkładać wszelkie szkło opakowaniowe: butelki i słoiki po napojach
i żywności oraz opakowania szklane po kosmetykach i chemii gospodarczej. Nie należy tłuc szkła przed wrzuceniem do worka. Wyrzucane opakowania szklane, powinny być czyste, bez zakrętek, obręczy, kapsli, czy korków. Nie wolno jednak wrzucać porcelany, ceramiki, szkła żaroodpornego, szkła stołowego, fajansu, szkła okularowego. Te odpady, tak jak do tej pory, należy wrzucać do Suchych. Do PSZOK należy oddawać szyby okienne, lustra i inne odpady niebezpieczne typu  lampy neonowe, fluorescencyjne i rtęciowe, żarówki, reflektory, ekrany oraz szklane opakowania farmaceutyczne i chemiczne z pozostałą zawartością.
Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach